เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทุ่งหญ้า บริเวณพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม...
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมการยกร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม...
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และประธานประชาคมตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และประธานประชาคมตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และประธานประชาคมตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และประธานประชาคมตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 681 - 690 (ทั้งหมด 829 รายการ)