เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ลุกลามเข้าสวนของราษฎร บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ได้เร่งเข้าดำเนินการระงับเหตุใช้เวลาประมาณเกือบ๑...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนบ้านต้น...
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พนักงานเทศบาล สมาชิสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ดูการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี...
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ รับมอบต้นโพธิ์ จากท่านเจ้าคุณพระบูรพาคณาจารย์ เจ้าอาวาสวัด...
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านต้น มอบไข่ไก่ให้กับประชาชนซึ่งจัดซื้อจากเงินที่ได้จากผลการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน...
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด อาสาสมัครสาธารณสุข...
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการติดป้าย งดใช้เครื่อง​ออกกำลัง​กายชั่วคราวฯ ตาม หมู่3,หมู่6,หมู่7,หมู่8,หมู่9,หมู่11,หมู่15,หมู่17,หมู่18 และในบริเวณเทศบาลโพธิ์งาม...
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ประธานชุมชนบ้านโคกบ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ไปพ่นยาฆ่าเชื้อโรค...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 611 - 620 (ทั้งหมด 829 รายการ)