เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ ทหาร ร.๒ รอ. โดยกองร้อยจิตอาสา ๙๐๔ ว.ป.ร. สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พนักงาน...
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม ที่๒...
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม "การเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน"...
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ ทหาร ร.๒ รอ. โดยกองร้อยจิตอาสา ๙๐๔ ว.ป.ร. สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พนักงาน...
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานมอบชุดปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมเตรียมจัด"โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ โพธิ์งามสวยด้วยมือเรา" ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งามและ ประธานประชาคมตำบลโพธิ์งาม กำหนดวันเปิดโครงการฯ...
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานมอบชุดปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับทหาร ร.2 รอ. โดยกองร้อยจิตอาสา 904 ว.ป.ร. ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 751 - 760 (ทั้งหมด 829 รายการ)