เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไม้ทุ่งหญ้าแห้งบริเวณพื้นที่ หมู่ ๑๓ บ้านคลองแก้มช้ำ ตำบลโพธิ์งาม...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม...
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ เพื่อขอทำลายเอกสารที่หมดความจำเป็นในการใช้ปฏิบัติงานหรือครบกำหนดอายุการจัดเก็บ...
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ และนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม...
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม ๕ ส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week...
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไม้ทุ่งหญ้าแห้งบริเวณพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๕๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไม้ทุ่งหญ้าบริเวณพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านโคกกรวด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 671 - 680 (ทั้งหมด 829 รายการ)