เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพธิ์งาม หน่อยทหารจิตอาสา ๙๐๔ ร.๒ รอ...
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ...
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่อยทหารจิตอาสา...
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทำการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประชุมซักซ้อมการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน ณ...
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย กรณีเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๓...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 521 - 530 (ทั้งหมด 758 รายการ)