เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมกฏหมาย สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมหารือการรับโอนทรัพย์สินศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานทุกส่วนราชการ
การฉีดพ่นยากำจัดหมัดสุนัขให้กับโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
การลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย กรณีมีการปล่อยน้ำทิ้งทำให้เกิดเหตุรำคาญต่อผู้อื่นที่ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถและรักษารถส่วนกลางของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีสุนัขไม่มีเจ้าของ
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านเอกสารงานธุรการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 521 - 530 (ทั้งหมด 829 รายการ)