เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย กรณีเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๓...
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานกรรมการชุม...
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม ☎️ เทศบาลตำบลโพธิ์งามได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนจึงได้ออกสำรวจความเสียหายทันที โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ...
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลโพธิ์งาม พร้อมแนะนำการจัดทำแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ออกปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยทหารจิตอาสา ๙๐๔ ร.๒ รอ. ร 2 ปฏิบัติการส่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในตำบลโพธิ์งาม
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้หญ้าแล้วลุกลามเข้าสวนต้นยูคาของประชาชน พื้นที่บริเวณ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 601 - 610 (ทั้งหมด 829 รายการ)