เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข...
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้กับประธานชุมชน...
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ????????????งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล ได้ออกให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชน...
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ????????????????????????งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการทำความสะอาด วัด ศาสนสถาน ภายในตำบลโพธิ์งาม พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
30 มีนาคม 2563 >>>>> เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้มอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย แบบอินฟาเรด และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน เพื่อใช้คัดกรองประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ออกให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชน ถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริเวณตลาดปิงพลาซ่า...
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม แจกหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า...
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ออกให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชน ถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (Coronaviras Disease)...
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำโดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม แจกหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 621 - 630 (ทั้งหมด 829 รายการ)