เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ...
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ...
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายบันเทิง ปัญญาดี...
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ โพธิ์งามสวยด้วยมือเรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอประจันตคาม นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับทหาร ร.2 รอ. โดยกองร้อยจิตอาสา 904 ว.ป.ร....
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์งามและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์งาม...
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ ทหาร ร.๒ รอ. โดยกองร้อยจิตอาสา ๙๐๔ ว.ป.ร. สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พนักงาน...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 741 - 750 (ทั้งหมด 829 รายการ)