เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง... [27 มีนาคม 2564]
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การตรวจคัคกรองโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง [26 มีนาคม 2564]
การให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานของสภาเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี [26 มีนาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมปฏิบัติการระงับเหตุไฟไหม้โรงงานขยะรีไซเคิ่ล ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี [25 มีนาคม 2564]
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง [25 มีนาคม 2564]
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งประสานงานขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว... [24 มีนาคม 2564]
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง [24 มีนาคม 2564]
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาสังเกตุการณ์การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต๑ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม... [24 มีนาคม 2564]
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม... [24 มีนาคม 2564]
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต๑ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม... [24 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 421 - 430 (ทั้งหมด 829 รายการ)