เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบการอุทิศที่ดินเพื่อใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ [22 มีนาคม 2564]
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [18 มีนาคม 2564]
อปพร. ปราจีนบุรี จัดทำแนวกันไฟโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [18 มีนาคม 2564]
การประชุมคณะทำงานการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [17 มีนาคม 2564]
การประเมินมาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา [17 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [16 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [15 มีนาคม 2564]
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ... [15 มีนาคม 2564]
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [15 มีนาคม 2564]
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี... [15 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 431 - 440 (ทั้งหมด 829 รายการ)