เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [15 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโพธิ์งาม [14 กรกฎาคม 2564]
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [14 กรกฎาคม 2564]
การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ถนนสายหมื่นศรีอนุสรณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์งาม [13 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โคกกรวด ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อควบคุมโรคและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านคลองแก้มช้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์งาม [12 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อควบคุมโรคและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านอินทร์ไตรย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์งาม [12 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE) [12 กรกฎาคม 2564]
การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [9 กรกฎาคม 2564]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [9 กรกฎาคม 2564]
การตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [8 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 361 - 370 (ทั้งหมด 829 รายการ)