เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจำหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหลวง หมายเลข ๓๓
การออกตรวจตลาด ตามมาตรการควบคุมโรคติด ไวรัส COVID-19
ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการค้าขายและผู้บริโภคในตลาดปิงพลาซ่า
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลเดชมหาราช บรมนาถพิตร
กิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลเดชมหาราช บรมนาถพิตร
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลเดชมหาราช บรมนาถพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การทดสอบระบบ เพื่อซักซ้อมสมรรถนะ ของรถดับเพลิงพร้อมบันไดสูง ๑๓ เมตร เข้าประจำการ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 501 - 510 (ทั้งหมด 829 รายการ)